Helmikuun manifesti

Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas Nikolai II antoi 15.2.1899 säädöksen, jonka mukaan yleisvaltakunnalliset lait säädetään Venäjän lainsäädäntöjärjestyksessä. Suomen valtiopäiville jäi vain neuvoa-antava rooli. Suomalaiset pelkäsivät, että heidän oma lainsäädäntönsä jäisi yleisvaltakunnallisen lainsäädännön alle ja että Suomea alettaisiin venäläistää. Ensimmäisen sortokauden katsotaan alkaneen helmikuun manifestista.