Impressionismi

1800-luvun lopun maalaustaiteen suuntaus, erityisesti Ranskassa. Tyypillisiä aiheita olivat maisemat ja oman ajan elämän kuvaukset. Teoksissa korostettiin hetkellistä valoa, ilmapiiriä tai liikettä. Yleisesti ottaen impressionismissa korostuu pikemminkin aiheen visuaalisuus kuin täsmällinen muoto. Impressionisteja olivat muiden muassa Paul Cezanné, Edouard Manet, Claude Monet ja Edgar Degas.