Realistinen

Ulkoisen todellisuuden todenmukaista kuvaamista.