Suomen itsenäistyminen

Suomi julistautui itsenäiseksi 6.12.1917. Itsenäistyminen ei kuitenkaan tapahtunut yhdessä päivässä. Vuoden 1917 itsenäistymiseen johtaneita tapahtumia edelsivät moninaiset ja pitkäaikaiset poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisessä kehityksessä. Itsenäistymisjulistuksen jälkeen oli vielä odotettava, että muut valtiot alkavat tunnustaa Suomen valtion olemassaolon. Eemil Halonen aktivoitui poliittisesti ns. ensimmäisen sortokauden (1899–1905) aikana. Hän liittyi nuorsuomalaiseen puolueeseen ja kannatti aktiivisesti Suomen itsenäistymistä Venäjästä.