Tekijät ja tukijat

Taiteilijan tie -sivusto

Sivusto on itsenäinen digitaalinen oheismateriaali Taidemuseo Eemilin kokoelmanäyttelyyn Taiteilijan tie – Eemil Halonen Suomea veistämässä. Sivusto on toteutettu vuosina 2017–2018 Museoviraston avustuksella.

Kokoelmanäyttely avautui Taidemuseo Eemilissä 20.2.2017 osana Suomen itsenäisyyden juhlavuotta.

Sivusto on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille. Sivusto soveltuu esimerkiksi koulujen historian, äidinkielen ja kuvaamataidon opetukseen sekä pohjoissavolaisten koululaisten kotiseututietouden lisäämiseen.

Sivuston tuottaja

Halosten Museosäätiö / Taidemuseo Eemil 

Työryhmä

Riitta Marin, museonjohtaja
Jaana Luttinen, tutkija
Anssi Harjula, Harjula web&dev

Sisällönsuunnittelu, tutkimustiedon dramatisointi ja sivuston käsikirjoitus

Jaana Luttinen, tutkija, YTT, FM

Piirroskuvitus

Petteri Tikkanen, sarjakuvataiteilija

Kuvatoimitus

Jaana Luttinen,tutkija

Verkkototeutus ja ulkoasun suunnittelu

Anssi Harjula, Harjula web&dev

© Kirjoittaja, kuvittaja, valokuvaajat ja Halosten Museosäätiö sr.
Kuvien ja tekstin osittainenkin julkaiseminen muissa yhteyksissä on kielletty ilman erillistä lupaa. Kunkin valokuvan yhteydessä on mainittu arkisto, josta mahdollista käyttöoikeutta voi tiedustella.

Lähteet

Sivuston lähdeaineistot

ARKISTOT

Halosten Museosäätiö (HMS), Lapinlahti

 • Alli ja Eemil Halosen arkisto
 • Sanomalehti- ja aikakauslehtileikekokoelmat

Kansallisgalleria, Arkistokokoelmat, Taiteilijakirjekokoelma. Helsinki.

 • Halonen, Eemil
 • Halonen, Kaarina

Kansalliskirjasto, Käsikirjoituskokoelma, Henkilöarkistot. Helsinki.

 • Wikström, Emil

Lapinlahden kotiseutarkisto. Lapinlahti

 • Eemil Halosen kirjeitä Arttu Haloselle

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Kirjallisuusarkisto, Alli ja Eemil Halosen arkisto, mikrokortit Halosten Museosäätiön arkistossa.

Haastattelutallenteet

Halonen, Alli 1965, Rouva Alli Halonen kertoo. Haastattelija Anna-Maija Nenonen 13.9.1965. YLE Radion äänitearkistot.

Kaukinen, Kaino ajoittamaton, Kaino Kaukisen haastattelu, Haastattelijoina Kaarina Pöykkö ja Olli Vilén, HMS Äänitearkisto.

Opinnäytteet

Miettinen, Sinikka 1999, Kuvanveistäjä, taidevalaja Arttu Halonen 1885–1965, taidevalun uranuurtaja Suomessa, pro gradu, Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitos.
Varonen, Mari 1999, K. J. Ståhlbergin presidenttipatsas, pro gradu, Jyväskylän taidehistorian laitos, verkkoaineisto https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/11933, luettu 14.9.2016.

Verkkojulkaisut

Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura. Viitattu 11.7.2018.

 • Anttonen, Erkki 2004, Hämäläinen, Väinö.
 • Kallio, Rakel 2004, Helenius, Ester.
 • Konttinen, Riitta 1997, Flodin, Hilja.
 • Lindgren, Liisa 2000, Sailo, Alpo.
 • Lindgren, Liisa 2007, Wikström, Emil.
 • Nikula, Riitta 2005, Lindgren, Armas.
 • Reitala, Aimo 1997, Gallen-Kallela, Akseli.
 • Reitala, Aimo 2000, Gebhard, Alberg.
 • Reitala, Aimo 2000, Rissanen, Juho.
 • Suhonen, Pekka 1997, Ackté, Aino.

Sanoma- ja aikakauslehdet

Eemil Haloseen ja hänen aikakauteensa liittyviä sanoma- ja aikakauslehtijuttuja on hyödynnetty laajasti taustamateriaalina. Vuoteen 1929 saakka käytetty verkkopalvelua Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot (https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu). Muutoin Halosten Museosäätiön lehtileikekokoelmia.

Kirjallisuus

Aho, Juhani 1912, Muistelmia ja matkakuvia sanomalehtimiesajoiltani II. Helsinki: Otava.

Ahtola-Moorhouse, Leena 1990, Kuvanveisto 1900–1950, teoksessa Ars – Suomen taide 5, päätoimittaja Salme Sarajas-Korte. Helsinki: Otava.

Ervi, Aarne 1946, Ravintola Kestikartano, Arkkitehti-lehti 5/1946.

Fredrikson, Erkki 2001, Suomen paviljonki Pariisin maailmanäyttelyssä 1900. Keski-Suomen museon julkaisu. Jyväskylä: Keski-Suomen museo.

Hannula, Kaija 1991, Julkinen tusina. Kahdentoista Kuopion julkisen taideteoksen synty, lähtökohdat ja tavoitteet. Kuopion taidemuseon julkaisuja 11. Kuopio: Kuopion kaupungin painatuskeskus.

Helenius, Ester 1956, Omaa kertomaa. Koonnut ja toimittanut Laila Järvinen. Hämeenlinna: Karisto.

Ilvas, Juha 1984, Eemil Halonen, teoksessa Suomen taide, Kultakausi, Suomen ja maailman taide 3. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Ilvas, Juha 2006, Kultaa ja kunniaa, Kun mestarit olivat nuoria, julkaisussa Dukaatti, Suomen taideyhdistys 1846–2006. Helsinki: WSOY.

Katerma, Pia 1947, Eemil Halosen nuoruudenaikaista tuotantoa, Suomen Taiteen Vuosikirja 1947. Porvoo: WSOY.

Kettunen, Minna 2001, Halosen taiteilijasuku. Helsinki: Tammi.

Konttinen, Riitta, Turtia, Riitta ja Laajoki, Liisa 2000, Taiteen sanakirja. Toimittanut Kaarina Turtia. Helsinki: Otava.

Kuoppamäki, Riitta 2008, Etevä Eero Mäkinen, Seminaarinlehtori ja käsityöläistehtailija 1800-luvun lopun Sortavalassa, Helsinki.

Lindgren, Liisa 2000, Monumentum. Muistomerkkien aatteita ja aikaa. Helsinki: SKS.

Lindgren, Liisa 2006, Suurmiesten patsaat ja kansan kuuluisuus, teoksessa Maamme-laulusta joulukuun kuudenteen, toim. Salla Närhinen ja Allan Tiitta, Topelius-seuran julkaisuja 2. Helsinki: Topelius-seura.

Lindgren, Liisa 2009, Memoria, Hautakuvanveisto ja muistojen kulttuuri, SKS Toimituksia 1211, Tiede. Helsinki: SKS.

Lindgren, Liisa 2017, Presidentinlinna. Toim. Rauno Endén. Helsinki: SKS.

Lohi, Jyrki 2005, Väinö Hämäläinen. Taidemaalarin elämä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1032. Helsinki: SKS.

Markkanen, Erkki 1976, Juho Lallukka. Karjalainen elämäntarina. Jyväskylä: Gummurus.

Meurman, Otto-I. 1985, Viipurin monumenttaalipaikka ja kirjastokysymys, Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 7. Helsinki: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura.

Mäkelä, Anneli 1984, Ken kantaa Kalevalaa. Kalevalaisten naisten liitto ry 50 vuotta. Helsinki: Kalevalaisten naisten liitto.

Paavolainen, Ritva 1992, Kenen Katri Paavolaisen hautakivi? Jäsenlehti nro 16, Paavolaisten sukuseura ry. Verkkoaineisto https://www.karjalanliitto.fi/files/1468/Jasenlehti_16_sivut_1-8.pdf, luettu 24.7.2017.

Paischeff, A. (toim.) 1943, Suomen Kuvataiteilijat. Helsinki: Suomen Taiteilijaseura.

Juha Poteri, Sankarihautaus vapaussodassa – valkoisten kaatuneiden hautaaminen Suomessa vuonna 1918, Helsinki: PK-Koulutuskeskus.

Puurunen, Leo 2004, Nerkoon kyläkirja, 500 vuotta Nerkoota sanoin ja kuvin. Lapinlahti: Nerkoon seudun kyläyhdistys.

Pöykkö, Kaarina 1991, Eemil Halonen ja Kalevala, Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 4. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Siironen, Miika 2012, Valkoiset. Vapaussodan perintö. Tampere: Vastapaino.

Stocker, Clara 1993, Paitasetä. Juho Rissasen elämä. Kääntänyt ja toimittanut Pirjo Jantunen. Kuopion isänmaallisen seuran toimituksia B3. Kuopio: Kuopion isänmaallinen seura.

Suomalainen, Yrjö 2014 (1948), Visavuoren mestari. Piirteitä Emil Wikströmistä ihmisenä ja taiteilijana. Helsinki: Otava.

Suomen metsänhoitajat 1931–1945 1946. Helsinki: Suomen Metsänhoitajaliitto.

Tirranen, Hertta 1950, Suomen taiteilijoita Juho Rissasesta Jussi Mäntyseen. Elämäkertoja. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.
Tossavainen, Mari: Kuvanveistotyö. Emil Wikström ja kuvanveiston rakenne 1890–1920. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 190. Societas Scientiarum Fennica: Helsinki 2012.

Tossavainen, Mari K. 2016, Emil Wikström, kuvien veistäjä. Visavuoren museosäätiön julkaisuja 1. Serlachius-museoiden julkaisuja 32. Helsinki: SKS.

Voutilainen, Heli-Maija 1991, Kansankuvaaja ja idealistisen kauneuden esittäjä. Kuvanveistäjä Eemil Halosen elämästä ja tuotannosta 1896–1919, Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 4. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Vuorjoki, Elsa 1983, Kalevalaiset naiset. Kalevalaisten naisten työn uranuurtaja. Teoksessa Elsa Heporauta. Eräs elämänkaari. Kirjoittanut Arijoutsi Heporauta, toimittanut Maija Hirvonen. Helsinki: WSOY.