Taiteilijan tien ohjeita opettajalle

Hei!

Taiteilijan tie on tutustumis- ja tehtäväreitti kuvanveistäjä Eemil Halosen elämään ja taiteeseen. Tarkoituksena on kertoa yhden merkittävän suomalaisen kuvanveistäjän tarina ja samalla innostaa nuoria kuvanveiston ja taidehistorian maailmaan.

Sivusto toimii myös etko- ja jatkomateriaalina vierailulle Taidemuseo Eemilissä, jossa on esillä Eemil Halosen taidetta esittelevä Taiteilijan tie -kokoelmanäyttely. Suunnittele museovierailu täällä (http://www.eemil.fi/museovierailu/).

Kenelle?

Taiteilijan tie soveltuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn koulussa, kotona ja Taidemuseo Eemilissä.

Taiteilijan tie -sivusto on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille, mutta se soveltuu myös toisen asteen oppilaitoksille. Alakoulun opettajille sivusto antaa vinkkejä toteuttaa opetusryhmänsä kanssa vierailu Taidemuseo Eemiliin.

Sivusto soveltuu erityisesti historian, äidinkielen ja kuvataiteen tunneilla käsiteltäväksi. Lisäksi sivusto on kotiseutuopetusmateriaali pohjoissavolaisille nuorille.

Kahdeksan päälukua muodostavat tarinan rungon

Taiteilijan tie kertoo Eemil Halosen elämäntarinan ja etenee kronologisena elämänpolkuna. Taiteilijan tie -tarina kostuu kahdeksasta kronologisesti etenevästä pääluvusta, jotka muodostavat tarinan rungon.

Taiteilijan tien varrella on monenlaisia tehtäviä: monivalintoja, avoimia kysymyksiä, tiedon etsintää internetistä tai taidekirjoista, valokuvaamista oppilaan lähiympäristössä (veistoksia, rakennuksia) ja – mahdollisuuksien mukaan – myös vierailu Taidemuseo Eemilissä. Monivalintatehtävissä oppilas näkee heti vastattuaan, onko hän vastannut oikein. Vastaukset löytyvät yleensä kysymystä edeltäneestä tekstistä tai internetiä apuna käyttäen.

Kertomuksen voi lukea myös tekemättä tehtäviä.

Kolmetoista teostarinaa syventävät tietoja

Kolmeatoista teostarinaa voi käyttää lisälukemistona. Jos Taiteilijan tien läpikäyminen ei sovellu opetusohjelmaan, oppilaat voivat tutustua Eemil Halosen taiteeseen myös pelkästään teostarinoiden avulla. Teostarinoiden pituus vaihtelee. Lyhyet ovat helppoa luettavaa, pitemmissä syvennetään Eemil Halosen elämäntarinaa.

Oma sivuni -osiossa voi seurata matkan etenemistä ja tallentaa kuvia ja muistiinpanoja

Rekisteröitynyt käyttäjä voi merkitä tiedon lukemistaan sivuista ja teostarinoista lukemisen yhteydessä. Hän voi seurata edistymistään Omat sivut -osiossa. Luetut tekstikappaleet ja tehtävistä saadut pisteet näkyvät Oma sivuni -osiossa, jonne voi tallentaa myös valokuvia ja muistiinpanoja. Omalle sivuille voi lisätä suosikkiveistoksensa ja bongaamansa Eemil Halosen veistokset.

Oman sivun käyttäminen edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten luomista.

Taiteilijan tietä voi kulkea yksin, pareittain tai ryhmissä

Taiteilijan tien lukeminen ja tehtävien tekeminen vievät arviolta 2–3 oppituntia keskittynyttä itsenäistä työtä. Lisäksi on lähiympäristöön liittyviä tutustumistehtäviä, joille on hyvä varata oma aikansa – tai jättää ne käyttäjän oman kiinnostuksen varaan.

Taiteilijan tie voidaan käsitellä oppitunneilla myös useammassa osassa, esimerkiksi 1–3 päälukua kerrallaan. Oppilaat voidaan jakaa myös pareiksi tai ryhmiksi, joista jokainen käsittelee 1–2 päälukua. Ryhmät esittelevät käsittelemiään osioita muulle luokalle.

Aloita tarina

Lapsuuteni